Background

  • Anica

Profil Kepala Dinas

NAMA                                   : Ir. ISMAIL USEMAHU,MT

JABATAN                            : KADIS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

TEMPAT / TGL LAHIR       : AMBON, 13 APRIL 1965

PANGKAT /GOL.RUANG    : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

PENDIDIKAN                     : S-2 TEKNIK TRANSPORTASI